လင္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕ မန္တိန္း ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္ေဒသမွ နယ္စပ္ ကူူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားအားအတြက္ အက်ိဳးရရွိ

တစ္ဇုန္တစ္လမ္း စီမံက Read more

ယူနန္ေက်ာက္ေတာဥယာဥ္သည္ ကမၻာ့လင္မယားသစ္ေတြ ဖိတ္ေခၚ၍ ယီတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၏ လက္ထပ္မဂၤလာထံုးစံအား လက္ေတြ႔ခံစား

တရုတ္ႏိုင္ငံေက်ာက္ေတ Read more

(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံထူးေထာင္းျခင္းဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲကို ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုး က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ တက္ေရာက္

မစၥတာဟုန္လ်န္ႏွင့္ဇန Read more

၂၀၁၇ခုႏွစ္ပင္လယ္ရပ္ျခားတိုင္းတပါးႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာတရုတ္အမိ်ဳးသားေသြးခ်င္းသားခ်င္းမ်ား၏ ဇာတိေလ့လာေရးခရီးစဥ္အားျဖင့္ ယူနန္ျပန္လာသည့္လႈပ္ရွားမႈကို ကူမင္းဆင္ႏႊဲက်င္းပ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ပင္လယ္ရပ္ျ Read more

ျပည္သူ႔ေအာင္ပြဲေန႔ပိတ္ရက္ကာလအတြင္း ကူမင္းတာ့ကြမ္းလြန္(DaGuanLou)သို႔သြား၍ ႏိုင္ငံခုႏွစ္ ႏိုင္ငံ၏လူမႈရိုးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာ၀အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ

ပထမအၾကိမ္တာ့ကြမ္းလြန Read more

ယူနန္ေက်ာက္ေတာမိုေထာင္ႏွင့္ခီ်၍ပါရွင္ဂႏၶမာပန္းေ၀ေ၀ဆာဆာပြင့္ေနေသာေၾကာင့္ ပန္းရံု၌ မူးလာျပီဟု လူသားမ်ား လက္ေတြ႔ခံစားမႈရိွ

အခ်စ္မ်ားေသာေဆာင္းဦ Read more